Forbrukerblanketter for bygg

Du trenger Adobe Reader for å kunne åpne blankettene under.

Javascript er deaktivert i din nettleser. Vennligst Aktiver JavaScript i din nettleser, eller oppgrader til en JavaScript-kompatibel nettleser for å kunne benytte veiviserne.

Byggblankettene under er særskilt tilpasset til deg som er forbruker, jf. Bustadoppføringslova, avhendingslova og håndverkertjenesteloven.

Den tidligere avtalen med BLD som medførte at forbrukere kostnadsfritt kunne laste ned utvalgte blanketter fra denne siden ble avsluttet 1. januar 2015, men Standard Online valgte å la løsningen ligge åpen frem til 1. oktober 2016. I perioden 1. oktober til 31. desember vil du som har en registrert bruker i løsningen ha mulighet til å åpne blanketter og fortsette utfylling av blanketter som er påbegynt. Blanketten blir lagret mens du fyller den ut, og vil være tilgjengelig i systemet i 3 måneder, men altså ikke lenger enn til 31. desember 2016. Det er imidlertid ikke anledning til å fylle ut nye blanketter.

I listen under kan du hente frem et visningseksemplar slik at du ser innholdet i blanketten. Ved å velge «Gå til standard.no» kommer du til den aktuelle blanketten i nettbutikken på www.standard.no. Her kan du velge mellom å kjøpe et enkeltstående eksemplar av blanketten eller abonnere på den. Et abonnement muliggjør ekstra funksjonalitet, som for eksempel å relatere blankettene til prosjekter.

Les mer om funksjonaliteten på standard.no/eblanketter.

NavnBeskrivelse
Byggblankett 3404:2009Forbrukerkjøpsloven – Kontrakt om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger
Byggblankett 3404 skal brukes i kontrakter mellom forbruker og selger om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger. Kontrakten er tilpasset forbrukerkjøpsloven.

Handlevogn Gå til standard.no

Byggblankett 3425:2011Bustadoppføringslova –Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på forbrukerens tomt
Byggblankett 3425 skal brukes i kontrakter der entreprenøren påtar seg det hovedsakelige av både prosjektering og oppføring av bolig eller fritidsbolig på en tomt som forbrukeren disponerer. Dette er derfor en kontrakt om totalentreprise i forbrukerforhold. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at denne forbrukerblanketten er til revisjon. Revisjonsarbeidet har dessverre tatt lenger tid enn ønskelig som følge av et langvarig forhandlingsbrudd i komiteen. Forbrukerblanketten er som følge av dette ikke oppdaterte i forhold til de lovendringer som har kommet etter utgivelsestidspunktet. Revisjonsarbeidet er gjenopptatt, og vi håper oppdaterte kontrakter vil bli tilgjengelig om ikke alt for lenge.
Blankett Se blankett

Handlevogn Gå til standard.no

Byggblankett 3426 A:2011Bustadoppføringslova –Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Mindre byggearbeider. Vederlag mindre enn 2 G.
Byggblankett 3426 A skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entreprenøren påtar seg oppføring av bygning til boligformål, herunder fritidshus, på en tomt som disponeres av forbrukeren. Forutsetningen for å bruke denne blanketten er at forbrukeren leverer tegninger og beskrivelser. Denne kontrakten kan også brukes ved avtaler om grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid mv., så lenge arbeidet utføres som ledd i oppføring av ny bolig. Byggblankett 3426 A skal brukes i kontrakter som gjelder mindre byggearbeider, der vederlaget er på mindre enn to ganger Folketrygdens grunnbeløp (G). Bruksområdet er for øvrig det samme som for Byggblankett 3426 B. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at denne forbrukerblanketten er til revisjon. Revisjonsarbeidet har dessverre tatt lenger tid enn ønskelig som følge av et langvarig forhandlingsbrudd i komiteen. Forbrukerblanketten er som følge av dette ikke oppdaterte i forhold til de lovendringer som har kommet etter utgivelsestidspunktet. Revisjonsarbeidet er gjenopptatt, og vi håper oppdaterte kontrakter vil bli tilgjengelig om ikke alt for lenge.
Blankett Se blankett

Handlevogn Gå til standard.no

Byggblankett 3426 B:2011Bustadoppføringslova – Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Vederlag over 2 G.
Byggblankett 3426 B skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entreprenøren påtar seg oppføring av bygning til boligformål, herunder fritidshus, på en tomt som disponeres av forbrukeren. Forutsetningen for å bruke denne blanketten er at forbrukeren leverer tegninger og beskrivelser. Denne kontrakten kan også brukes ved avtaler om grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid mv., så lenge arbeidet utføres som ledd i oppføring av ny bolig. Byggblankett 3426 B skal brukes i kontrakter der vederlaget er på mer enn to ganger Folketrygdens grunnbeløp (G), men bruksområdet er for øvrig det samme som for Byggblankett 3426 A. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at denne forbrukerblanketten er til revisjon. Revisjonsarbeidet har dessverre tatt lenger tid enn ønskelig som følge av et langvarig forhandlingsbrudd i komiteen. Forbrukerblanketten er som følge av dette ikke oppdaterte i forhold til de lovendringer som har kommet etter utgivelsestidspunktet. Revisjonsarbeidet er gjenopptatt, og vi håper oppdaterte kontrakter vil bli tilgjengelig om ikke alt for lenge.
Blankett Se blankett

Handlevogn Gå til standard.no

Byggblankett 3427:2011Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført
Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør om rett til tomt med ny, selveiet bolig, inkludert fritidsbolig, og seksjonerte boliger i boligsameier samt andel i borettslag, når det arbeidet som entreprenøren står for, ennå ikke er fullført på tidspunktet for avtaleinngåelsen.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at denne forbrukerblanketten er til revisjon. Revisjonsarbeidet har dessverre tatt lenger tid enn ønskelig som følge av et langvarig forhandlingsbrudd i komiteen. Forbrukerblanketten er som følge av dette ikke oppdaterte i forhold til de lovendringer som har kommet etter utgivelsestidspunktet. Revisjonsarbeidet er gjenopptatt, og vi håper oppdaterte kontrakter vil bli tilgjengelig om ikke alt for lenge.
Blankett Se blankett

Handlevogn Gå til standard.no

Byggblankett 3428:2011Avhendingslova – Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført
Byggblankett 3428 skal brukes dersom det arbeidet som selgeren skal utføre, er fullført når kontrakten inngås. Kontrakten kan gjelde eierseksjonsbolig, borettslagsbolig eller selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig. Kontrakten er tilpasset avhendingslova.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at denne forbrukerblanketten er til revisjon. Revisjonsarbeidet har dessverre tatt lenger tid enn ønskelig som følge av et langvarig forhandlingsbrudd i komiteen. Forbrukerblanketten er som følge av dette ikke oppdaterte i forhold til de lovendringer som har kommet etter utgivelsestidspunktet. Revisjonsarbeidet er gjenopptatt, og vi håper oppdaterte kontrakter vil bli tilgjengelig om ikke alt for lenge.
Blankett Se blankett

Handlevogn Gå til standard.no

Byggblankett 3429 A:2011Bustadoppføringslova – Kontrakt om rett til tomt med byggeklausul for bolig eller fritidsbolig
Byggblankett 3429 A skal brukes når en forbruker erverver rett til en tomt, ved kjøp eller tomtefeste, med klausul at selger eller bortfester av tomten senere skal oppføre en bolig eller fritidsbolig på tomten. Denne kontrakten skal også brukes selv om overføringen av retten til tomten blir overført fra tredjemann, under forutsetning av at den entreprenøren som senere skal utføre byggearbeidene på tomten hadde rett til å disponere over tomten ved kontraktsinngåelsen. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at denne forbrukerblanketten er til revisjon. Revisjonsarbeidet har dessverre tatt lenger tid enn ønskelig som følge av et langvarig forhandlingsbrudd i komiteen. Forbrukerblanketten er som følge av dette ikke oppdaterte i forhold til de lovendringer som har kommet etter utgivelsestidspunktet. Revisjonsarbeidet er gjenopptatt, og vi håper oppdaterte kontrakter vil bli tilgjengelig om ikke alt for lenge.
Blankett Se blankett

Handlevogn Gå til standard.no

Byggblankett 3429 B:2011Bustadoppføringslova – Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på tomt med byggeklausul
Byggblankett 3429 B skal brukes i den senere byggekontrakten, når man tidligere har brukt Byggblankett 3429 A mellom partene. De to avtalene anses som ett kontraktsforhold i forhold til bustadoppføringslova. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at denne forbrukerblanketten er til revisjon. Revisjonsarbeidet har dessverre tatt lenger tid enn ønskelig som følge av et langvarig forhandlingsbrudd i komiteen. Forbrukerblanketten er som følge av dette ikke oppdaterte i forhold til de lovendringer som har kommet etter utgivelsestidspunktet. Revisjonsarbeidet er gjenopptatt, og vi håper oppdaterte kontrakter vil bli tilgjengelig om ikke alt for lenge.
Blankett Se blankett

Handlevogn Gå til standard.no

Byggblankett 3501:2013Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer
Blanketten er utarbeidet av en komité oppnevnt av Standard Norge med medlemmer fra Boligprodusentenes Forening, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Husbanken, Huseiernes Landsforbund, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Norges Byggmesterforbund, Norges Huseierforbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS og Norsk Teknologi.
Blankett Se blankett

Handlevogn Gå til standard.no

Byggblankett 3502:2013Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag mindre enn 2 G
Blanketten er utarbeidet av en komité oppnevnt av Standard Norge med medlemmer fra Boligprodusentenes Forening, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Husbanken, Huseiernes Landsforbund, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Norges Byggmesterforbund, Norges Huseierforbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS og Norsk Teknologi.
Blankett Se blankett

Handlevogn Gå til standard.no

Byggblankett 8430 C:2009Innkallingsbrev - Forbrukerforhold
Byggblankett 8430 C er et standardisert brev om innkalling til overtakelsesforretning i forbrukerforhold.
Blankett Se blankett

Handlevogn Gå til standard.no

Byggblankett 8430 D:2009Overtakelsesprotokoll - Forbrukerforhold
Byggblankett 8430 D er en overtakelsesprotokoll til bruk i kontrakter i forbrukerforhold.
Blankett Se blankett

Handlevogn Gå til standard.no

Byggblankett 8430 E:2009Mangelliste - Forbrukerforhold
Byggblankett 8430 E er en mangelliste til bruk i kontrakter i forbrukerforhold.
Blankett Se blankett

Handlevogn Gå til standard.no