Forbrukerblanketter for bygg

Dersom du får melding fra Adobe om at du ikke får lagret blanketter, vennligst se bort fra det når du bruker blankettfunksjonaliteten (gule knapper).

Javascript er deaktivert i din nettleser. Vennligst Aktiver JavaScript i din nettleser, eller oppgrader til en JavaScript-kompatibel nettleser for å kunne benytte veiviserne.

Her finner du blanketter som tilgjengeliggjøres fra portalene forbrukerradet.no, regjeringen.no og relevante departementer.

De tilgjengelige byggblankettene under er ment brukt av forbrukere og er særskilt tilpasset til deg som er forbruker, jf. Bustadoppføringslova, avhendingslova og håndverkertjenesteloven. Virksomheter og andre som ønsker å abonnere på disse eller andre blanketter, relatere dem til prosjekter eller annen utvidet funksjonalitet kan kjøpe blankettene eller få mer informasjon på standard.no/eblanketter,

Slik virker tjenesten:

Fyll ut blankett blankett gir deg mulighet til å fylle ut blanketten elektronisk. Dette krever innlogging. Blanketten blir lagret mens du fyller den ut, og vil være tilgjengelig i systemet i 3 måneder. I den perioden kan blanketten redigeres og skrives ut så mange ganger du vil, og dessuten overskrives. Du kan lagre en kopi av den utfylte blanketten på din egen PC om du ønsker å ha den utover 3 måneder, men denne kan ikke endres.

Skriv ut blankt skjema gir deg kun mulighet til å skrive ut blanketten uten at den er fylt ut. Du kan deretter fylle ut blanketten for hånd.

Se blankett blankett gir kun lesetilgang. Utvidet tilgang til blanketten får du ved å kjøpe den i nettbutikken på www.standard.no

Tilgjengelige blanketter
NavnBeskrivelse
Byggblankett 3426 A:2011Bustadoppføringslova –Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Mindre byggearbeider. Vederlag mindre enn 2 G.
Byggblankett 3426 A skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entreprenøren påtar seg oppføring av bygning til boligformål, herunder fritidshus, på en tomt som disponeres av forbrukeren. Forutsetningen for å bruke denne blanketten er at forbrukeren leverer tegninger og beskrivelser. Denne kontrakten kan også brukes ved avtaler om grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid mv., så lenge arbeidet utføres som ledd i oppføring av ny bolig. Byggblankett 3426 A skal brukes i kontrakter som gjelder mindre byggearbeider, der vederlaget er på mindre enn to ganger Folketrygdens grunnbeløp (G). Bruksområdet er for øvrig det samme som for Byggblankett 3426 B. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova.
Fyll ut blankett blyant

Skriv ut blankt skjema

Byggblankett 3426 B:2011Bustadoppføringslova – Kontrakt om utførelse av arbeider i forbindelse med oppføring av bolig eller fritidsbolig. Vederlag over 2 G.
Byggblankett 3426 B skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør, dersom entreprenøren påtar seg oppføring av bygning til boligformål, herunder fritidshus, på en tomt som disponeres av forbrukeren. Forutsetningen for å bruke denne blanketten er at forbrukeren leverer tegninger og beskrivelser. Denne kontrakten kan også brukes ved avtaler om grave- og grunnarbeid, tømrer- og innredningsarbeid, rørleggerarbeid, elektrikerarbeid, malerarbeid mv., så lenge arbeidet utføres som ledd i oppføring av ny bolig. Byggblankett 3426 B skal brukes i kontrakter der vederlaget er på mer enn to ganger Folketrygdens grunnbeløp (G), men bruksområdet er for øvrig det samme som for Byggblankett 3426 A. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova.
Fyll ut blankett blyant

Skriv ut blankt skjema

Byggblankett 3501:2013Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer
Blanketten er utarbeidet av en komité oppnevnt av Standard Norge med medlemmer fra Boligprodusentenes Forening, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Husbanken, Huseiernes Landsforbund, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Norges Byggmesterforbund, Norges Huseierforbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS og Norsk Teknologi.
Fyll ut blankett blyant

Skriv ut blankt skjema

Byggblankett 3502:2013Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag mindre enn 2 G
Blanketten er utarbeidet av en komité oppnevnt av Standard Norge med medlemmer fra Boligprodusentenes Forening, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Husbanken, Huseiernes Landsforbund, Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Norges Byggmesterforbund, Norges Huseierforbund, Norske Rørleggerbedrifters Landsforening - VVS og Norsk Teknologi.
Fyll ut blankett blyant

Skriv ut blankt skjema

Byggblankett 8430 C:2009Innkallingsbrev - Forbrukerforhold
Byggblankett 8430 C er et standardisert brev om innkalling til overtakelsesforretning i forbrukerforhold. Blanketten er ikke MAC kompatibel.
Fyll ut blankett blyant

Skriv ut blankt skjema

Byggblankett 8430 D:2009Overtakelsesprotokoll - Forbrukerforhold
Byggblankett 8430 D er en overtakelsesprotokoll til bruk i kontrakter i forbrukerforhold. Blanketten er ikke MAC kompatibel.
Fyll ut blankett blyant

Skriv ut blankt skjema

Byggblankett 8430 E:2009Mangelliste - Forbrukerforhold
Byggblankett 8430 E er en mangelliste til bruk i kontrakter i forbrukerforhold. Blanketten er ikke MAC kompatibel.
Fyll ut blankett blyant

 

Informasjon om andre relevante blanketter
NavnBeskrivelse
Byggblankett 3404:2009Forbrukerkjøpsloven – Kontrakt om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger
Byggblankett 3404 skal brukes i kontrakter mellom forbruker og selger om kjøp av byggesett til bolig og andre bygninger. Kontrakten er tilpasset forbrukerkjøpsloven. Blanketten er ikke MAC kompatibel.
Blankett Se blankett

Handlevogn Gå til standard.no

Byggblankett 3425:2011Bustadoppføringslova –Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på forbrukerens tomt
Byggblankett 3425 skal brukes i kontrakter der entreprenøren påtar seg det hovedsakelige av både prosjektering og oppføring av bolig eller fritidsbolig på en tomt som forbrukeren disponerer. Dette er derfor en kontrakt om totalentreprise i forbrukerforhold. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova.
Blankett Se blankett

Handlevogn Gå til standard.no

Byggblankett 3427:2011Bustadoppføringslova - Kontrakt om kjøp av bolig eller fritidsbolig som ikke er fullført
Kontrakten skal brukes i avtale mellom forbruker og entreprenør om rett til tomt med ny, selveiet bolig, inkludert fritidsbolig, og seksjonerte boliger i boligsameier samt andel i borettslag, når det arbeidet som entreprenøren står for, ennå ikke er fullført på tidspunktet for avtaleinngåelsen.
Blankett Se blankett

Handlevogn Gå til standard.no

Byggblankett 3428:2011Avhendingslova – Kontrakt om kjøp av ny bolig eller fritidsbolig som er fullført
Byggblankett 3428 skal brukes dersom det arbeidet som selgeren skal utføre, er fullført når kontrakten inngås. Kontrakten kan gjelde eierseksjonsbolig, borettslagsbolig eller selveierbolig som ikke er eierseksjonsbolig. Kontrakten er tilpasset avhendingslova.
Blankett Se blankett

Handlevogn Gå til standard.no

Byggblankett 3429 A:2011Bustadoppføringslova – Kontrakt om rett til tomt med byggeklausul for bolig eller fritidsbolig
Byggblankett 3429 A skal brukes når en forbruker erverver rett til en tomt, ved kjøp eller tomtefeste, med klausul at selger eller bortfester av tomten senere skal oppføre en bolig eller fritidsbolig på tomten. Denne kontrakten skal også brukes selv om overføringen av retten til tomten blir overført fra tredjemann, under forutsetning av at den entreprenøren som senere skal utføre byggearbeidene på tomten hadde rett til å disponere over tomten ved kontraktsinngåelsen. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova.
Blankett Se blankett

Handlevogn Gå til standard.no

Byggblankett 3429 B:2011Bustadoppføringslova – Kontrakt om planlegging og oppføring av bolig eller fritidsbolig på tomt med byggeklausul
Byggblankett 3429 B skal brukes i den senere byggekontrakten, når man tidligere har brukt Byggblankett 3429 A mellom partene. De to avtalene anses som ett kontraktsforhold i forhold til bustadoppføringslova. Kontrakten er tilpasset bustadoppføringslova.
Blankett Se blankett

Handlevogn Gå til standard.no